schooljaarverslag

Schooljaarverslag 2022

Ook het jaar 2021 – 2022 was niet echt een normaal schooljaar. Opnieuw hadden we te maken met de coronamaatregelen en de gevolgen ervan. Corona heeft ons allemaal op de proef gesteld. De leerlingen hebben in de coronatijd vooral in moeten leveren op sociaal vlak, waarbij ook de motivatie van de leerlingen een knauw heeft gehad en daarmee dus ook een extra impuls nodig had. Mede dankzij de extra ondersteuning (de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)) en de inzet van onze medewerkers en ouders hebben we samen flinke stappen kunnen zetten.

Het werkelijke hoogtepunt was de start van het nieuwe MollerJuvenaat met ingang van het schooljaar 2022-2023.

Resultaten

In 2022 heeft de school een voldoende resultaat behaald bij de onderwijsrendementen. Er zijn nog geen gezamenlijke resultaten om te vergelijken. Maar beide scholen scoorden voldoende.

Kansenverbetering

In het afgelopen jaar zijn er extra veel kansen aan leerlingen geboden en is er veel extra inzet geweest (NPO) om leerlingen op een voor hen passend niveau onderwijs te laten volgen. Veel leerlingen hadden er baat bij en konden hun opleiding op het door hen gewenste niveau vervolgen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen, ouders en medewerkers tevreden waren met de extra ondersteuning.

MollerJuvenaat_Zoom43675

Organisatie in ontwikkeling

Het MollerJuvenaat is een organisatie in ontwikkeling. Sinds augustus 2022 is de nieuwe school een feit. De scholencombinatie heeft gezamenlijk ruim 225 jaar aan onderwijservaring in Bergen op Zoom. Het uitgangspunt van het MollerJuvenaat is het beste van twee werelden te combineren; de sterke kwaliteiten van beide scholen behouden en samen verder ontwikkelen. Zo blijft de scholencombinatie niet alleen herkenbaar voor de huidige leerlingen maar geeft het tegelijkertijd een stevig fundament voor de verdere ontwikkeling van het MollerJuvenaat voor en mét de (toekomstige) leerlingen.

Implementatie onderwijsconcept

De school heeft in 2022 een aantal belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een onderwijsconcept passend bij de nieuwe school. De missie van het MollerJuvenaat is helder. Naast het behalen van een passend kwalitatief hoogstaand diploma, begeleiden en inspireren we onze leerlingen om gezamenlijk te genieten en te groeien tot zelfbewuste kritische burgers met een actieve maatschappelijke betrokkenheid. Dat doen we in een kleinschalige omgeving met betekenisvol onderwijs in een maatschappelijke context die lokaal verankerd en wereldbewust is.

Formatief handelen is een belangrijk onderdeel van het onderwijsconcept. Formatief handelen en formatief evalueren vormt daarmee het fundament van ons onderwijs. Bij formatief handelen en evalueren komt het gesprek over het leerproces en de uitkomsten ervan meer centraal te staan. Wij volgen hierbij een vergelijkbare werkwijze als het primair onderwijs.

De leerdoelen van een leerling vormen het uitgangspunt van het formatief handelen en evalueren. De thema’s ‘Je wordt gezien’, ‘Jij bent aan zet’ en ‘Wij zijn wereldbewust’ helpen ons om een goed beeld te krijgen en te houden van onze leerlingen. 

Zowel de input van ouders, leerlingen en docenten leidt tot bijstellingen in de aanpak. Er is vertrouwen dat met de implementatie van het onderwijsconcept goede stappen gezet zijn. In de komende jaren wordt daarop voortgebouwd. 

NPO-interventies

In 2022 is er opnieuw een stevige inzet vanuit de NPO-middelen geweest. Accenten lagen bij de extra ondersteuning vakinhoudelijk, individueel en in kleine groepen, bij de sociaal-emotionele ondersteuning en bij het wegwerken van achterstanden bij met name de examenleerlingen.