Havo
Atheneum
Gymnasium

Veel leerlingen komen bij ons op de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) terecht. Hier werken enthousiaste docenten die je voorbereiden om na vijf jaar door te stromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je krijgt les in Nederlands, Engels en andere verplichte vakken, maar je gaat ook letterlijk naar buiten om te zien hoe theorie in de praktijk werkt. Zo hebben we veel projectweken waarin je met elkaar en van elkaar leert en waarin we ook naar bedrijven gaan om te zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en klaar zijn voor de toekomst. Je kunt mee op reis om te zien hoe het leven in het buitenland er uit ziet.

Halverwege de derde klas kies je voor het vervolg in klas 4 één van de onderstaande profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Zo bereiden we je zo goed mogelijk voor om na de havo een mooi beroep te leren. Na de havo kun je ook doorstromen naar klas 5 van het atheneum.

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt na de brugklas nog vijf jaar. Het is een opleiding die voorbereidt op een studie aan de universiteit. Binnen het vwo kun je kiezen voor atheneum of gymnasium. Op onze school werken enthousiaste docenten die je voorbereiden om na zes jaar door te stromen naar het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) of Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je krijgt les in Nederlands, Engels en andere verplichte vakken, maar je gaat ook letterlijk naar buiten om te zien hoe theorie in de praktijk werkt. Zo hebben we veel projectweken waarin je met elkaar en van elkaar leert en waarin we ook naar bedrijven gaan om te zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en klaar zijn voor de toekomst. Je kunt mee op reis om te zien hoe het leven in het buitenland er uit ziet.

Halverwege de derde klas kies je voor het vervolg in klas 4 één van de onderstaande profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volg je in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken.

Het plustraject (vwo+)
Sommige leerlingen leren makkelijk en hebben minder tijd nodig om alle opdrachten te maken of leerstof te herhalen. Als jij zo’n leerling bent dan kun je het plustraject volgen. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van enkele flexuren: je volgt dan geen gewone les, maar werkt met een klasgenoot of een groepje aan een plusproject. Dit kan je zelf kiezen, of je vraagt een bijzondere opdracht aan één van je vakdocenten.

Versneld vwo
Heel soms gebeurt het dat een leerling zo snel en goed kan leren dat het programma van de onderbouw van het vwo in twee jaar gevolgd kan worden in plaats van drie jaar. De totale vwo opleiding duurt in dat geval vijf jaar in plaats van zes jaar. Het is dan wel belangrijk dat je goed bent in zelfstandig werken want je volgt een aparte (leer)route in je eigen klas.

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt na de brugklas nog vijf jaar. Het is een opleiding die voorbereidt op een studie aan de universiteit. Binnen het vwo kun je kiezen voor atheneum of gymnasium. Op onze school werken enthousiaste docenten die je voorbereiden om na zes jaar door te stromen naar het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) of Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je krijgt les in Nederlands, Engels en andere verplichte vakken, maar je gaat ook letterlijk naar buiten om te zien hoe theorie in de praktijk werkt. Zo hebben we veel projectweken waarin je met elkaar en van elkaar leert en waarin we ook naar bedrijven gaan om te zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en klaar zijn voor de toekomst. Je kunt mee op reis om te zien hoe het leven in het buitenland er uit ziet.

Bij gymnasiaal onderwijs horen uiteraard ook klassieke talen als kernvak. Het volgen van klassieken zorgt er namelijk voor dat je anders en breder leert denken.
Naast het kernprogramma zijn er tal van mogelijkheden om te kiezen voor extra aanbod. Op cognitief gebied kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor het Thalesprogramma, het Honoursprogramma  van de landelijke vereniging van zelfstandige gymnasia, versterkt talenonderwijs, contractvakken en olympiades.

Halverwege de derde klas kies je voor het vervolg in klas 4 één van de onderstaande profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volg je in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken.

Pre-gymnasium
Zit jij in groep 8 en wil je altijd alles weten? Misschien weet je ook al heel veel? Ben je altijd snel klaar met de opdrachten die je op school krijgt? Of zoek je uitdagingen naast de lessen die je van jouw juf of meester krijgt? Dan is het pre-gymnasium iets voor jou!

Het pre-gymnasium is hét lesprogramma voor groep 8’ers die vwo-capaciteiten hebben en extra uitdaging zoeken. Het MollerJuvenaat is een school die leerlingen graag uitdaagt met onderwijs op hoog niveau. Jij krijgt de mogelijkheid om dat mee te maken bij het pre-gymnasium. Je krijgt zes dinsdagochtenden les op het MollerJuvenaat van onze leerlingen en topdocenten.