Onderwijs

Leerlingen met een mavo/havo-advies of hoger kunnen zich bij ons aanmelden als leerling. Bij het MollerJuvenaat staan niet de cijfers, maar de ontwikkelmogelijkheden van iedere individuele leerling centraal. Waar is een leerling al goed in en aan welke vaardigheden moeten we juist extra aandacht besteden? Wat heeft hij/zij nodig om nu en later een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij? Deze en nog meer vragen gaan we samen met iedere leerling beantwoorden en actie op ondernemen. Tijdens onze lessen maken we gebruik van digitaal onderwijs. Daarom gebruiken alle leerlingen een laptop.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Op de havo op het MollerJuvenaat werk je gericht aan je toekomst. We snappen dat je nog wilt onderzoeken waar je goed in bent . Daarom organiseren we veel activiteiten met bedrijven uit de omgeving en loop je vanaf het 1e schooljaar al stage. Naast het volgen van verplichte vakken zoals Nederlands en Engels, gaan we met onze leerlingen dus letterlijk naar buiten om te ervaren hoe theorie in de praktijk werkt. Bijvoorbeeld tijdens projectweken waarin we bedrijven bezoeken en zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en inspelen op de toekomst. Ook gaan we op reis om kennis te maken met andere culturen.
Onze enthousiaste docenten doen er alles aan om je goed voor te bereiden op het hoger beroeps onderwijs (hbo) en zorgen ervoor dat je actief leert en veel samenwerkt met andere leerlingen. 
Om aangenomen te worden op de havo van het MollerJuvenaat heb je een mavo/havo, havo of havo/vwo advies nodig.

Wist je dat:
– 85% van de leerlingen met een mavo/havo advies een havo diploma haalt op het MollerJuvenaat!
– Je in klas 1 al meteen in een havo-klas zit.
– We werken met laptops maar ook met boeken.
– Je na de havo ook kan doorstromen naar klas 5 van het atheneum.

Een havo-opleiding duurt in totaal vijf jaar. Halverwege de derde klas maken leerlingen de keuze voor één van onderstaande profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volgen leerlingen in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken. Op die manier bereiden we je zo goed mogelijk voor om na het havo een mooi beroep te leren. 

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Het vwo onderscheidt de afdelingen atheneum en gymnasium.

Het atheneum kunnen leerlingen volgen in het gebouw aan het Bolwerk-Zuid. Na het examen kunnen leerlingen doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) of hoger beroepsonderwijs (hbo). Naast het volgen van verplichte vakken zoals Nederlands en Engels, gaan we met onze leerlingen letterlijk naar buiten om te ervaren hoe theorie in de praktijk werkt. Bijvoorbeeld tijdens projectweken waarin we bedrijven bezoeken en zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en inspelen op de toekomst. Ook gaan we op reis om kennis te maken met andere culturen. Een vwo-opleiding duurt in totaal zes jaar. Halverwege de vierde klas maken leerlingen de keuze voor één van onderstaande profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volgen leerlingen in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken. Op die manier bereiden we je zo goed mogelijk voor om na het vwo een mooi beroep te leren.

Gymnasiaal onderwijs volgen onze leerlingen in het gebouw aan de Noordzijde Zoom. Het is een opleiding die voorbereidt op een studie aan de universiteit ofwel wetenschappelijk onderwijs (wo) of hoger beroepsonderwijs (hbo). Naast het volgen van verplichte vakken zoals Nederlands, Engels en een klassieke taal, gaan we met onze leerlingen letterlijk naar buiten om te ervaren hoe theorie in de praktijk werkt. Bijvoorbeeld tijdens projectweken waarin we bedrijven bezoeken en zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en inspelen op de toekomst. Ook gaan we op reis om kennis te maken met andere culturen. Een vwo-opleiding duurt in totaal zes jaar. Halverwege de vierde klas maken leerlingen de keuze voor één van onderstaande profielen:

 • cultuur en maatschappij 
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volg je in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken. Daarnaast stimuleert gymnasiaal onderwijs het breder denken en scherpen van de geest. Het gymnasium brengt ook een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk je inzetten voor de maatschappij. Leerlingen kunnen kiezen uit een extra onderwijsaanbod. Voorbeelden zijn het Thalesprogramma, het Honoursprogramma van de landelijke vereniging van zelfstandige gymnasia, versterkt talenonderwijs, contractvakken en olympiades.

Topprogramma's

Naast het vaste lesroosters mogen onderbouwleerlingen per schooljaar één extra keuzevak kiezen. Dat noemen we de ‘topprogramma’s’. Tijdens de topprogramma’s werken de leerlingen uit de verschillende (brug)klassen aan uitdagende opdrachten en projecten. Ieder topprogramma is als één lesuur per week opgenomen in het lesrooster. De topprogramma’s zijn onderdeel van het onderwijsaanbod en er zijn daarom geen kosten aan verbonden, met uitzondering van het topprogramma GCS. Dit in verband met (buitenland)excursies e.d. 

Een topprogramma is geen examenvak, maar wel leerzaam en vooral heel erg leuk! Welk topprogramma kies jij?

_NFF7812

Sport

Boogschieten of boksen. Zomaar twee voorbeelden die niet tijdens de ‘gewone’ gymlessen aan bod komen, maar wel binnen het topprogramma Sport. Maak kennis met bijzondere sporten, word nog beter in een sport die je al beoefent en ga buiten de school aan de slag. Het topprogramma is ideaal voor iedere leerling die houdt van bewegen, organiseren en van een sportieve uitdaging! Trek een sprintje naar het topprogramma Sport!

_NFF8464

Global citizenship (GCS)

Altijd al meer willen weten over Europese landen, talen, culturen, geschiedenis én actualiteit? Speciaal voor die leerlingen bieden wij het topprogramma GCS (voorheen Europees Leerroute). Uiteraard horen hier reizen naar het buitenland en bezoeken aan Europese scholen bij. Ben je onderzoekend, nieuwsgierig en durf jij verder te kijken dan je vertrouwde omgeving? Verleg je grenzen en kies voor GCS!

_NFF8292

Art Fusion

Het topprogramma Art Fusion is speciaal voor de creatievelingen onder ons. Bij Art Fusion werken leerlingen namelijk aan een eigen ontwerp van bijvoorbeeld een winkel, bouwen ze een maquette of prototype van een nieuw product en denken ze na over de manier waarop ze hun creatie het beste kunnen promoten. Ben jij creatief en ondernemend? Heb jij (een beetje) technisch en ruimtelijk inzicht en kun je goed samenwerken? Laat ons dan versteld staan, bij het topprogramma Art Fusion!

_NFF7990

Discovery

Binnen een klein klaslokaal valt een grote wereld te ontdekken. Bij het topprogramma Discovery gaan we op ontdekkingstocht door de wereld van wetenschap en techniek, ontrafelen we de geheimen van het heelal en verwonderen we ons over de moderne technische mogelijkheden. Virtual reality, robotica, programmeren, dat klinkt pas interessant! Ben je een creatieve denker en kun jij je helemaal verliezen in nieuwe dingen ontdekken en onderzoeken? Come on, explore, enjoy and Discover(y)!

MollerJuvenaat_Zoom43712

Extra curiculair

Naast onze reguliere vakken en het algemene lesrooster, bieden we nog een heleboel mogelijkheden voor leerlingen die graag iets extra’s doen of uitblinken in bepaalde vakken. Hieronder een greep uit onze extra curriculaire opties.

In de brugklas van het MollerJuvenaat wordt gestart met Cambridge Engels. Deelnemende leerlingen kunnen dit traject afsluiten met First Certificate in English (B2-niveau). In de bovenbouw leidt Cambridge Engels op tot Certificate in Advanced English (CAE: gevorderd C1-niveau). De leerlingen die het hoogst haalbare niveau behalen, beheersing van Engels op moedertaalniveau, ontvangen het Certificate of Profiency in English,

CPE (C2-niveau). Een Cambridge Certificate is echt een meerwaarde. Cambridge-certificaten zijn wereldwijd erkend door universiteiten en bedrijven. De hogere certificaten (C1 en C2) geven veelal vrijstelling van

toelatingsexamens voor Engels op veel Engelstalige en internationale opleidingen. Daarnaast ligt voor de meeste vaardigheden het Engels op bovenbouw-Cambridge niveau hoger dan vereist op het vwo-examen, zodat dit programma de leerlingen iets extra’s kan brengen. Dit geldt ook voor die leerlingen die misschien niet het uiteindelijke Cambridge examen willen gaan doen, maar wel het programma hebben gevolgd. U kunt hierbij denken aan de voorsprong die zij hebben opgebouwd waar zij bij de verzwaarde exameneisen voor de drie kernvakken hun voordeel mee kunnen doen.

Voor leerlingen die hun kennis van de Franse taal willen verzilveren, bieden we DELF scolaire aan. DELF staat voor Diplôme d’études en langue française en is een door het Franse Ministerie van Onderwijs en internationaal erkend diploma. Dit diploma biedt toegang tot Franse universiteiten en is een pre bij een internationaal georiënteerde studie en/of baan. In de ‘diplomatenwereld’ is Frans naast Engels de voertaal.

Versterkt Talenonderwijs kent MollerJuvenaat voor Engels, Frans en Duits. MollerJuvenaat is Partnerschule van het Goethe-Institut. Dit betekent dat leerlingen ervoor kunnen kiezen zich voor te bereiden op het behalen van certificaten Duits van het Goethe-Institut. De examens worden wereldwijd volgens genormeerde  kwaliteitsstandaarden uitgevoerd. Alle taalvaardigheden worden getoetst: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De Goethe-certificaten zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie. De certificaten zijn populair in het bedrijfsleven en ook op HBO’s en (buitenlandse) universiteiten. In het huidige

Europa is het belangrijker dan ooit dat men zich in meer dan één vreemde taal verstaanbaar kan maken. Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie. Een certificaat Duits van het Goethe-Institut kan een belangrijke factor zijn voor studie, beroep en carrière en is een investering in de toekomst.

Het Thalesprogramma dankt zijn naam aan Thales van Milete, een filosoof uit het oude Griekenland, die door de Grieken werd gezien als één van de zeven wijzen. Leerlingen van klas 1 t/m 3 , die gemiddeld een 7,5 scoren voor de vakken worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit programma en zich te gaan verdiepen in een eigen onderwerp. Hiervoor mogen leerlingen een aantal keer per week de les uit, in overleg met de docent. Zo zijn er leerlingen die games bouwen, Spaans leren, alles over biologische gifsoorten uitzoeken, de ecologische voetafdruk bestuderen, kleding ontwerpen, een eigen gitaar ontwerpen. Kortom, het kan alle kanten op. Ze kunnen alleen aan een project werken of in een groepje. Deelnemers aan het Thales-programma komen regelmatig samen om ervaringen te delen en elkaar te stimuleren in het onderzoeksproces. Eén van de terugkerende onderdelen van het programma is dat de Thalesleerlingen van klas 3, indien mogelijk, in het voorjaar een excursie organiseren voor de groep. Aan het einde van het jaar worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om de resultaten van hun onderzoek te presenteren op Thalesavond, die door de deelnemers zelf wordt georganiseerd. Voor ouders, klasgenoten en docenten.

Het MollerJuvenaat is aangesloten bij de landelijke vereniging van zelfstandige gymnasia. Deze vereniging heeft gezamenlijk een programma opgesteld om getalenteerde leerlingen extra uitdaging te bieden, het Honoursprogramma. Dit programma daagt de leerlingen uit te excelleren zich te ontplooien en plezier te hebben in leren. Het programma is modern, gaat uit van de motivatie van de leerlingen en werkt met een coachende didactiek. Daarnaast staat de autonomie van de leerling voorop. Leerlingen krijgen dus de mogelijkheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot de invulling van het programma. Het instromen in het Honoursprogramma kan vanaf leerjaar 4 en is zo een voortzetting van het Thalesproject. In samenspraak wordt er met de leerling een programma opgesteld dat er op gericht is zelfstandig onderzoek te doen of een project op te zetten.

Ben jij een beetje technisch of onderzoek je graag hoe iets werkt én houd je van Lego? Dan is de First Lego League op het MollerJuvenaat echt iets voor jou!
De First Lego League is een techniekwedstrijd voor kinderen van 4 t/m 15 jaar. Op het MollerJuvenaat begint in de brugklas de eerste oriëntatie en in de tweede klas ontwerp, bouw en programmeer je samen met jouw team een robot. Dit doe je aan de hand van een actueel onderwerp waarvan je jouw resultaat aan het eind van het seizoen presenteert. Je ontwikkelt op deze manier jouw (21e-eeuwse) vaardigheden en bent op een creatieve manier bezig met wetenschap en technologie. Je wordt zo geïnspireerd om te experimenteren en kritisch te denken.

Begaafdheidsprofielschool

Het MollerJuvenaat is sinds 2018 gecertificeerd begaafdheidsprofielschool. Dit predicaat wordt uitgegeven door de ‘Vereniging van begaafdheidsprofielscholen’. Om hiervoor in aanmerking te komen, bieden we een schoolprogramma op maat aan voor de leerlingen die vwo-capaciteiten hebben en extra uitdaging zoeken. Naast onderwijs op hoog niveau stimuleren wij de leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Niet alleen cognitief, maar ook op sociaal emotioneel gebied. Dit doen we door hen op het eigen niveau aan te spreken en door ze nog meer uit te dagen. Daarnaast krijgen deze leerlingen extra ondersteuning en begeleiding zodat zij op een meer zelfstandige manier hun schoolcarrière kunnen doorlopen.

Voor meer informatie, vraag onze HB specialisten op school!

Tutorleerlingen

Elkaar helpen en van elkaar leren; dat vinden we op het MollerJuvenaat heel normaal. Ouderejaars die uitblinken in één of meerdere vakken helpen en begeleiden onderbouwleerlingen bij vakken die zij juist moeilijk vinden. Daarvoor ontvangt de tutorleerling een kleine vergoeding.
_NFF8487