Bij het MollerJuvenaat staan niet de cijfers, maar de ontwikkelmogelijkheden van iedere individuele leerling centraal. Waar is een leerling al goed in en aan welke vaardigheden moeten we juist extra aandacht besteden? Wat heeft hij/zij nodig om nu en later een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij? Deze en nog meer vragen gaan we samen met iedere leerling beantwoorden en actie op ondernemen. Tijdens onze lessen maken we gebruik van digitaal onderwijs. Daarom gebruiken alle leerlingen een laptop.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Onze enthousiaste docenten stellen alles in het werk om hun leerlingen voor te bereiden op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Naast het volgen van verplichte vakken zoals Nederlands en Engels, gaan we met onze leerlingen letterlijk naar buiten om te ervaren hoe theorie in de praktijk werkt. Bijvoorbeeld tijdens projectweken waarin we bedrijven bezoeken en zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en inspelen op de toekomst. Ook gaan we op reis om kennis te maken met andere culturen. Een havo-opleiding duurt in totaal vijf jaar. Halverwege de derde klas maken leerlingen de keuze voor één van onderstaande profielen:
– cultuur en maatschappij
– economie en maatschappij
– natuur en techniek
– natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volgen leerlingen in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken. Op die manier bereiden we je zo goed mogelijk voor om na het havo een mooi beroep te leren. Na het havo kun je ook doorstromen naar klas 5 van het atheneum.

Moller-juvenaat-bergenopzoom-extra6

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Het vwo onderscheidt de afdelingen atheneum en gymnasium.

Atheneum
Het atheneum kunnen leerlingen volgen in het gebouw aan het Bolwerk-Zuid. Na het examen kunnen leerlingen doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) of hoger beroepsonderwijs (hbo). Naast het volgen van verplichte vakken zoals Nederlands en Engels, gaan we met onze leerlingen letterlijk naar buiten om te ervaren hoe theorie in de praktijk werkt. Bijvoorbeeld tijdens projectweken waarin we bedrijven bezoeken en zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en inspelen op de toekomst. Ook gaan we op reis om kennis te maken met andere culturen. Een vwo-opleiding duurt in totaal zes jaar. Halverwege de vierde klas maken leerlingen de keuze voor één van onderstaande profielen:
– cultuur en maatschappij
– economie en maatschappij
– natuur en techniek
– natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volgen leerlingen in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken. Op die manier bereiden we je zo goed mogelijk voor om na het vwo een mooi beroep te leren.

Gymnasium
Gymnasiaal onderwijs volgen onze leerlingen in het gebouw aan de Noordzijde Zoom. Het is een opleiding die voorbereidt op een studie aan de universiteit ofwel wetenschappelijk onderwijs (wo) of hoger beroepsonderwijs (hbo). Naast het volgen van verplichte vakken zoals Nederlands, Engels en een klassieke taal, gaan we met onze leerlingen letterlijk naar buiten om te ervaren hoe theorie in de praktijk werkt. Bijvoorbeeld tijdens projectweken waarin we bedrijven bezoeken en zien hoe zij nieuwe technieken toepassen en inspelen op de toekomst. Ook gaan we op reis om kennis te maken met andere culturen. Een vwo-opleiding duurt in totaal zes jaar. Halverwege de vierde klas maken leerlingen de keuze voor één van onderstaande profielen:
– cultuur en maatschappij
– economie en maatschappij
– natuur en techniek
– natuur en gezondheid

Naast de profielvakken volg je in de bovenbouw verplichte vakken en keuzevakken. Daarnaast stimuleert gymnasiaal onderwijs het breder denken en scherpen van de geest. Het gymnasium brengt ook een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk je inzetten voor de maatschappij. Leerlingen kunnen kiezen uit een extra onderwijsaanbod. Voorbeelden zijn het Thalesprogramma, het Honoursprogramma van de landelijke vereniging van zelfstandige gymnasia, versterkt talenonderwijs, contractvakken en olympiades.

Het plustraject (vwo+)
Sommige leerlingen leren makkelijk en hebben minder tijd nodig om alle opdrachten te maken of leerstof te herhalen. Voor deze leerlingen hebben we het plustraject in het leven geroepen. Tijdens zogenaamde flexuren volgen zij geen gewone lessen. In plaats daarvan werken ze samen met een klasgenoot of een groepje aan een plusproject. Dat kan een zelfbedacht project of een opdracht van een vakdocent zijn.

Versneld vwo
Sommige leerlingen kunnen zo goed en snel leren dat ze de onderbouw in twee jaar doorlopen in plaats van drie jaar. Binnen de eigen klas volgen deze leerlingen een aparte (leer)route. Goed zelfstandig kunnen werken is daarom een belangrijke voorwaarde. Na vijf jaar hebben deze leerlingen een volwaardig vwo-diploma op zak.

Begaafdheidsprofielschool

Begaafdheids- profielschool

Het MollerJuvenaat is sinds 2018 gecertificeerd Hoogbegaafdenprofielschool. Dit predicaat wordt uitgegeven door de ‘Vereniging van begaafdenprofielscholen’. Om hiervoor in aanmerking te komen, bieden we een schoolprogramma op maat aan voor de leerlingen die vwo-capaciteiten hebben en extra uitdaging zoeken. Naast onderwijs op hoog niveau stimuleren wij de leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Niet alleen cognitief, maar ook op sociaal emotioneel gebied. Dit doen we door hen op het eigen niveau aan te spreken en door ze nog meer uit te dagen. Daarnaast krijgen deze leerlingen extra ondersteuning en begeleiding zodat zij op een meer zelfstandige manier hun schoolcarrière kunnen doorlopen.

Voor meer informatie, vraag onze HB specialisten op school!

 

Tutorleerlingen

Tutorleerlingen

Elkaar helpen en van elkaar leren; dat vinden we op het MollerJuvenaat heel normaal. Ouderejaars die uitblinken in één of meerdere vakken helpen en begeleiden onderbouwleerlingen bij vakken die zij juist moeilijk vinden. Daarvoor ontvangt de tutorleerling een kleine vergoeding.

Topprogramma’s

Topprogramma’s

Naast het vaste lesroosters mogen onderbouwleerlingen per schooljaar één extra keuzevak kiezen. Dat noemen we de ‘topprogramma’s’. Tijdens de topprogramma’s werken de leerlingen uit de verschillende (brug)klassen aan uitdagende opdrachten en projecten. Het is geen examenvak, maar wel leerzaam en vooral heel erg leuk! Welk topprogramma kies jij?

Sport
Boogschieten of boksen. Zomaar twee voorbeelden die niet tijdens de ‘gewone’ gymlessen aan bod komen, maar wel binnen het topprogramma Sport. Maak kennis met bijzondere sporten, word nog beter in een sport die je al beoefent en ga buiten de school aan de slag. Het topprogramma is ideaal voor iedere leerling die houdt van bewegen, organiseren en van een sportieve uitdaging! Trek een sprintje naar het topprogramma Sport!

Global Citizenship (GCS)
Altijd al meer willen weten over Europese landen, talen, culturen, geschiedenis én actualiteit? Speciaal voor die leerlingen bieden wij het topprogramma GCS (voorheen Europees Leerroute). Uiteraard horen hier reizen naar het buitenland en bezoeken aan Europese scholen bij. Ben je onderzoekend, nieuwsgierig en durf jij verder te kijken dan je vertrouwde omgeving? Verleg je grenzen en kies voor GCS!

Media, Design & Marketing (MDM)
Het topprogramma MDM is speciaal voor de creatievelingen onder ons. Bij MDM werken leerlingen namelijk aan een eigen ontwerp van bijvoorbeeld een winkel, bouwen ze een maquette of prototype van een nieuw product en denken ze na over de manier waarop ze hun creatie het beste kunnen promoten. Ben jij creatief en ondernemend? Heb jij (een beetje) technisch en ruimtelijk inzicht en kun je goed samenwerken? Laat ons dan versteld staan, bij het topprogramma MDM!

Discovery
Binnen een klein klaslokaal valt een grote wereld te ontdekken. Bij het topprogramma Discovery gaan we op ontdekkingstocht door de wereld van wetenschap en techniek, ontrafelen we de geheimen van het heelal en verwonderen we ons over de moderne technische mogelijkheden. Virtual reality, robotica, programmeren, dat klinkt pas interessant! Ben je een creatieve denker en kun jij je helemaal verliezen in nieuwe dingen ontdekken en onderzoeken? Come on, explore, enjoy and Discover(y)!

MollerJuvenaat-bergenopzoom-groep7-8