Privacyverklaring

Privacy

Het MollerJuvenaat is onderdeel van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. OMO heeft een Functionaris Gegevensbescherming (fg). 

Alle scholen van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs handelen conform de AVG.

Download hier het Privacyreglement van de vereniging. 

Disclaimer 

Het MollerJuvenaat publiceert op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal.

De school behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voor komen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Indien dit het geval zou zijn, stelt de redactie het zeer op prijs hierop geattendeerd te worden via het adres info@mollerjuvenaat.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
Het MollerJuvenaat spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

In het bijzonder zijn data en tijden op de website onder voorbehoud van wijzigingen. 

Het MollerJuvenaat is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website van het MollerJuvenaat worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom van deze materialen liggen bij de school.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het MollerJuvenaat.