Extra curriculair

Thales
Honours
programma
Econasium
Vecon Business School
Jet-Net School
Olympiade school
Versterkt talenonderwijs

Het Thalesprogramma dankt zijn naam aan Thales van Milete. Deze filosoof uit het oude Griekenland werd door de Grieken gezien als één van de zeven wijzen. In het Thalesprogramma dagen we leerlingen die goede cijfers halen uit om een onderwerp naar eigen keuze te onderzoeken. Hiervoor mag je per week een aantal lessen missen, als je daarover tenminste van tevoren goed met je docent hebt overlegd. Zo zijn er leerlingen games aan het bouwen, is er Japans geleerd, is het geschiedenisboek herschreven en hebben leerlingen Italiaans leren koken.

Deelnemers aan het Thales-programma komen regelmatig samen om aan elkaar en aan de begeleiders van het Thalesprogramma verslag uit te brengen van hun vorderingen. De vragen die je aan elkaar stelt, kunnen weer aanleiding zijn tot een volgende stap in het onderzoek. Natuurlijk word je aan het eind van het jaar in de gelegenheid gesteld om de resultaten van je onderzoek te presenteren op Thalesavond die door de deelnemers zelf wordt georganiseerd.

Het MollerJuvenaat is aangesloten bij de landelijke vereniging van zelfstandige gymnasia. Deze vereniging heeft gezamenlijk een programma opgesteld om getalenteerde leerlingen extra uitdaging te bieden, het Honoursprogramma. Dit programma daagt de leerlingen uit te excelleren zich te ontplooien en plezier te hebben in leren. Het programma is modern, gaat uit van de motivatie van de leerlingen en werkt met een coachende didactiek.
Daarnaast staat de autonomie van de leerling voorop. Leerlingen krijgen dus de mogelijkheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot de invulling van het programma.

Het instromen in het Honoursprogramma kan vanaf leerjaar 4 en is zo een voortzetting van het Thalesproject. In samenspraak wordt er met de leerling een programma opgesteld dat er op gericht is zelfstandig onderzoek te doen of een project op te zetten.

Doe je vwo? Ben je goed in wiskunde? Heb je belangstelling voor economie? Econasiumleerlingen bezoeken congressen en economische instellingen. Een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. Wetenschappers van Tilburg University ondersteunen bij je profielwerkstuk.

Het MollerJuvenaat is de enige VECON-gecertificeerde school in de regio. In de onder- en bovenbouw werk je samen in groepjes aan een opdracht, bijvoorbeeld een minionderneming. Verder bieden we modules aan gericht op ondernemerschap en beroep. Je kunt werken aan deelvaardigheden zoals omgang met de computer (Word. Excel. PowerPoint) of het voeren van een administratie.

Het MollerJuvenaat is een Jet-Net school en maak deel uit van hét jongeren en technologienetwerk van Nederland. Zit je in de derde klas, dan zul je regelmatig geïnspireerd worden door gastcolleges en practica bij Shell Moerdijk.

Het MollerJuvenaat is een officieel erkende olympiadeschool. Dit keurmerk wordt toegekend door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) aan scholen die structureel in de onderbouw en in de bovenbouw meedoen aan circa vier van de vijf jaarlijks georganiseerde olympiades

De vijf olympiades worden georganiseerd voor de vakken aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Meer dan de helft van onze leerlingen hebben een N-profiel en kunnen hun individuele talenten in de olympiaden testen op landelijk en internationaal niveau.
Onze leerlingen scoren landelijk regelmatig hoog bij hun deelnames.

Engels
In de onderbouw wordt gestart met Cambridge Engels. Deelnemende leerlingen sluiten dit traject af met First Certificate in English (FCE bovengemiddeld). In de bovenbouw leidt Cambridge Engels op tot Certificate in Advanced English (CAE: gevorderd). De sterkste leerlingen behalen het hoogst haalbare. Dit is het Certificate of Profiency in English, CPE, en hiermee spreek je Engels op moedertaalniveau.

Een Cambridge Certificate (CAE) is echt een meerwaarde. Het is van een hoog niveau (ERK C1), is wereldwijd erkend op universiteiten en bedrijven en geeft veelal vrijstelling van toelatingsexamens voor Engels op veel Engelstalige en internationale opleidingen. Daarnaast ligt het Engels op CAE- niveau hoger voor de meeste vaardigheden dan vereist op het vwo-examen, zodat dit certificaat de leerlingen iets extra’s kan brengen. Dit geldt ook voor die leerlingen die misschien niet het uiteindelijke Cambridge examen willen gaan doen, denk aan de verzwaarde exameneisen voor de drie kernvakken.

Frans
Voor leerlingen die hun kennis van de Franse taal willen verzilveren, bieden we DELF scolaire aan. DELF staat voor Diplôme d’études en langue française en is een door het Franse Ministerie van Onderwijs en internationaal erkend diploma. Dit diploma biedt toegang tot Franse universiteiten, en is een pre bij een internationaal georiënteerde studie en/of baan. In de ‘diplomatenwereld’ is Frans naast Engels de voertaal

Duits
Het MollerJuvenaat neemt deel aan de procedure om Partnerschule van het Goethe-instituut te worden. Leerlingen kunnen ervoor kiezen zich nu al te gaan voorbereiden op certificaten Duits van het Goethe-instituut. Sinds mei 2019 zijn we officieel geregistreerd als "Partnerschule".

De examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaarden uitgevoerd. Alle taalvaardigheden worden getoetst: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De Goethe-certificaten zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie. De certificaten zijn populair in het bedrijfsleven en ook op HBO’s en buitenlandse) universiteiten.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram